Dekenale Stadskerk Sint Martinus Weert

AKTIE KERKBALANS

 

Op het feest van Maria Onbevlekt Ontvangen 8 december 2018 ontving Harrie Smeets de bisschopswijding in de kathedraal van Roermond. In zijn slotwoordje refereerde hij naar wat zijn moeder ooit tegen hem als klein kind zei: Lopen jij, Goed bidden, Gedráág je! 

Woorden die ik bij deze Kerkbalans graag herhaal. Lopen jij: Blijf actief voor onze kerk. Goed bidden: Vier samen het geloof in onze Martinuskerk. Gedráág je: Houd het geloof en de kerk in ere! Voor 2019 is het thema Geef voor je kerk. De kerk, een plek om tot jezelf te komen of juist anderen te ontmoeten. Een plek om te vieren en te geloven. Waar je bemoedigd en geïnspireerd raakt. Waar we SAMEN een gemeenschap zijn. Geef daarom aan KERKBALANS!

Veel dank trouwens voor die weldoeners van de kerk, die afgelopen jaren een flinke (financiële) steun in de rug waren voor onze Martinusparochie.

 

De Martinuskerk en zijn parochiegemeenschap probeert van grote betekenis te zijn voor mensen, dagelijks, wekelijks, op scharnier-momenten van het leven, zoals doopsel, eerste communie, vormsel, huwelijk, uitvaart. Bij andere gebeurtenissen, zoals Kerst en Pasen.

Veel mensen maken middels een eigen bankoverschrijving in januari of februari een bedrag van € 110 over. Sommigen verhogen zelfs hun bijdrage! (Minimale vrijwillige bijdrage is € 110)

U kunt uw Kerkbijdrage overmaken middels uw eigen overschrijf-formulieren of via internetbankieren op

 

NL50 RABO 015 69 43 409, Kerkbijdrage Sint Martinus te Weert

 

Door uw bijdrage houdt u mede onze Martinuskerk in stand. Aan uw bijdrage kunt u bepaalde rechten ontlenen. Voor meer info kunt u zich wenden tot het parochiekantoor (Maandag, woensdag en vrijdag tussen 10 en 12 uur, 532 110).

 

 

PERIODIEKE GIFT

Het is mogelijk om de drempel die de fiscus oplegt bij giften aan goede ANBI-doelen, zoals bv onze Martinuskerk te omzeilen door voor 5 jaar een contract te tekenen voor een vast bedrag per jaar. Dat is gunstig voor de ontvanger, onze kerk, maar eveneens voor de gever!!! Voor meer info kunt u terecht bij het parochiekantoor.

 

3 februari Maria Lichtmis

 

Op zondag 3 februari wordt in onze stadskerk Maria Lichtmis gevierd. Deze viering wordt luister bijgezet door de aanwezigheid van onze broedermeesters, Mariadraagsters, bruidjes en pages. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het Groot St. Martinuskoor die de Missa brevis a tre voce van M. Haydn uitvoert. Traditioneel onderdeel van de viering is de lichtprocessie door de kerk. Van harte welkom op 3 februari om 10.00 uur om dit samen te vieren!

 

Blasiuszegen

 

In het weekeinde van 2 & 3 februari wordt in onze parochie de Blasiuszegen gegeven. Veel mensen weten dat in dit zegengebed gevraagd wordt om bescherming tegen keelziektes. Maar wie was Blasius eigenlijk?

De heilige Blasius was in de vroege kerk bisschop in Armenië. Rond het jaar 300 werd hij gevangen gezet, gemarteld en onthoofd. Dat wij hem nu nog kennen, heeft vooral te maken met een gebeurtenis, die zich tijdens zijn gevangenschap afspeelde. De legende vertelt dat op een dag een wanhopige vrouw bij Blasius kwam met haar zoontje op de armen. De jongen was de verstikkingsdood nabij, omdat een visgraat in zijn keel was blijven steken. Blasius raakte de jongen aan en de graat sprong uit zijn keel.

 

Tijdens zijn gevangenschap zou Blasius nog meer wonderen verricht hebben, maar vooral door het voorval met de visgraat is hij de geschiedenis in gegaan als de heilige, die aangeroepen wordt tegen keelaandoeningen, angina, hik, bof, spruw, astma en krop. Daaruit ontstond in de 13e eeuw het gebruik van de Blasiuszegen. Deze zegen met twee gekruiste kaarsen voor de borst wordt nog steeds op of rond 3 februari in veel parochiekerken in Limburg aan de gelovigen gegeven. In onze kerk op 2 en 3 februari!

 

Parochie kan niet zonder bijdrage van parochianen

 

“Meneer pastoor, het was een mooie mis.” Dat zei laatst iemand na afloop van een van de weekendvieringen. “Het koor zong zo mooi. Het altaar was mooi versierd. Van uw preek heb ik deze keer echt iets opgestoken.” Pastoors horen bescheiden te zijn, maar zo’n compliment doet toch goed.

Zouden alle kerkbezoekers, die op weg naar huis denken: “Het was vandaag echt een mooie viering,” er ook wel eens bij stilstaan, dat dit niet vanzelf gaat? Dat de pastoor uren werk heeft aan het schrijven van de preek, dat er bloemen gekocht moeten worden om het altaar te versieren, dat de dirigent en de organist van het koor meestal geen vrijwilligers zijn, maar betaald moeten worden?

 

Als kerk zijn we graag gastvrij. Iedereen is welkom. De deur staat altijd open. Maar aan het einde van de maand moeten de stookkosten wel betaald worden. Net als ieder huishouden heeft ook de parochie rekeningen, die voldaan moeten worden. Dat kan alleen maar als zoveel mogelijk parochianen meebetalen. De kerk leeft van wat u als parochiaan wilt geven. Het is een vrijwillige bijdrage. Niets is verplicht, maar zonder uw steun kan de parochie haar werk niet blijven doen.

Steun ons en maak maandelijks 10 euro over naar BANKNUMMER NL50 RABO 0156 9434 09 t.a.v. Martinusparochie Weert.

                                             

Catecheseavonden voor volwassenen

 

We willen u uitnodigen voor een reeks catecheseavonden voor volwassenen in de zaal van het Birgittinessenklooster, Maasstraat 17. De catecheseavonden zullen plaatsvinden op de maandag- en donderdagavond van 20.00 uur tot 21.00 uur en zijn geheel gratis. De thema’s die aan bod zullen komen zijn onder andere: missie van de kerk, situatie van onze kerk vandaag in de geseculariseerde wereld, pastoraal van evangelisatie, geloof in Abraham, uittocht van het volk van Israël in het O.T., sacrament van boete en verzoening, belang van het Woord van God en de verkondiging van het Kerygma in de brieven van Paulus. De avonden zijn bedoeld voor iedereen, die zijn geloof wilt verdiepen of kennis wilt maken met de katholieke kerk. Alle avonden kunnen afzonderlijk worden gevolgd.

 

We beginnen op donderdag 24 januari om 20.00 uur en hopen velen van u te mogen verwelkomen. De catechesereeks eindigt met een retraite bij de zusters van vrijdagavond 15 maart om 20.00 uur tot zondagmiddag 17 maart met het middageten om 13.00 uur. Houd dit weekend alvast vrij om deel te nemen aan dit afsluitende retraite met als thema de Eucharistie.

 

De data van alle catecheseavonden:

24, 28 en 31 januari om 20.00 uur

4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 februari om 20.00 uur

7, 11 maart om 20.00 uur

vrijdag 15 maart om 20.00 uur tot zondag 17 maart om 14.00 uur afsluitende retraite

 

 

Academie Rolduc over  jongerensynode

 

Hulpbisschop Everard de Jong nam in oktober deel aan de bisschoppensynode over jongeren en hun roeping in de Kerk. Wat hebben jongeren de Kerk te vertellen? Hoe kan de Kerk jongeren (weer) aanspreken? Daarover vergaderden de bisschoppen samen met de paus drie weken lang.

Tijdens de bijeenkomst van Academie Rolduc op 22 februari om 19.00 uur vertelt hulpbisschop De Jong over zijn ervaringen tijdens de synode. Hij zal vertellen, hoe zo’n bisschoppenvergadering in z’n werk gaat. En ingaan op de inhoudelijke vragen: hoe denken bisschoppen uit alle delen van de wereld over de relatie van de Kerk met jongeren. En misschien nog belangrijker: hoe denken jongeren over hun relatie met de Kerk?
De lezing is voor iedereen toegankelijk. Deelname kost 5 euro. Aanmelden vooraf is gewenst via
academie.rolduc@gmail.com  

 

Je moet het maar weten: Maria op zaterdag

 

De katholieke kerk kent heel wat feesten en ‘heiligendagen’. Maria spant daarbij de kroon. Waar de meeste heiligen het met één feestdag moeten doen en sommige belangrijke met twee, staan er voor Maria een heleboel feesten en gedachtenissen op de kerkelijke kalender.

 

Vreemd genoeg is de meest gevierde daarvan bij de meeste mensen het onbekendst. Dat komt misschien wel door die wat vreemde naam: ‘Maria op zaterdag’. Alsof je op woensdag of vrijdag niet tot Maria zou mogen bidden? Maar dat is niet de betekenis van deze gedachtenis. Waar het om gaat, is dat de zaterdag speciaal aan Maria gewijd is. Dit komt voort uit een heel oude traditie, die aan het einde van de 8ste eeuw in enkele kloosters is ontstaan en al snel in heel Europa werd overgenomen.

 

De zaterdag als speciale Mariadag groeide in de loop van de middeleeuwen uit tot een gebruikelijke traditie in kloosters. In de jaren zestig van de vorige eeuw heeft het Tweede Vaticaans Concilie de traditie als het ware opgepoetst en meer zaterdagen aangewezen, waarop de gedachtenis van Maria kan worden gevierd.

Waarom Maria nu uitgerekend de zaterdag als een eigen dag heeft gekregen, is niet bekend. Tegenwoordig wordt het vooral gezien als voorbereiding op de zondag, waarop elke week de verrijzenis van Christus wordt gevierd. We mogen dan met eerbied naar Maria kijken, die als enige van alle leerlingen op de Stille Zaterdag waakzaam wachtte op de verrijzenis van Christus. In onze Martinuskerk wordt elke zaterdag om 11.45 uur gezamenlijk de Rozenkrans gebeden. Welkom.

 

zaterdag 12 januari

11:45 uur Rozenkransgebed

19:00 uur Eucharistieviering

Samenzang

 

 

zondag 13 januari

H. Hilarius, bisschop en kerkleraar

10:00 uur Eucharistieviering

In Paradisumkoor, Missa van L. PerosI.

Tjeu en Mia de Waal-Smeets (jaardienst)
en overleden familie

Overleden ouders Verheggen - Verstappen en familie

 

 

maandag 14 januari

 

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

dinsdag 15 januari

H. Arnold Janssen, priester

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

woensdag 16 januari

 

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

donderdag 17 januari

H. Antonius, Abt

09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste

Ter ere van St. Antonius (offerblok)

 

 

vrijdag 18 januari

 

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

zaterdag 19 januari

11:45 uur Rozenkransgebed

19:00 uur Eucharistieviering

Samenzang

Overleden ouders Peters- van Leeuwen en
voor Johanna Peters

 

 

zondag 20 januari

2e zondag door het jaar

10:00 uur Eucharistieviering met kinderwoorddienst

Schola

Piet Bongers, Mia Bongers-Vossen en Toon Manders

 

 

maandag 21 januari

H. Agnes, maagd en martelares

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

dinsdag 22 januari

H. Vincentius, diaken en martelaar

09:00 uur Eucharistieviering

Twan Korten (verjaardag)

 

 

woensdag 23 januari

 

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

donderdag 24 januari

H. Franciscus van Sales

09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste

Ter ere van O.L.V. tot Weert (offerblok)

 

 

vrijdag 25 januari

Bekering van de heilige apostel Paulus

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

zaterdag 26 januari

11:45 uur Rozenkransgebed

19:00 uur Eucharistieviering

Samenzang

Marij Salmans-Simons (jaardienst)

Overleden ouders Bér en Tonny Wolter-Kirkels
en familie (jaardienst)

 

 

zondag 27 januari

3e zondag door het jaar

10:00 uur Eucharistieviering

Schola

Jo Matti
Riet Verscheijden-Scholten

Overleden ouders Stultiens-Linnartz en
zoon Henk (jaardienst)

 

 

maandag 28 januari

H. Thomas van Aquino

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

dinsdag 29 januari

 

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

woensdag 30 januari

 

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

donderdag 31 januari

H. Johannes (Don) Bosco, priester

09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste

Ter ere van St. Antonius (offerblok)

 

 

vrijdag 1 februari

 

09:00 uur Eucharistieviering

Frans en Drina van Meijl-Ramaekers en Ria Broens

 

 

zaterdag 2 februari

 

11:45 uur Rozenkransgebed

19:00 uur Eucharistieviering met Blasiuszegen

Samenzang

 

 

zondag 3 februari

Blasius-zegen Maria Lichtmis

10:00 uur Eucharistieviering met Blasiuszegen

Groot Sint Martinuskoor, Missa brevis a tre voci van Michael Haydn.

Overleden ouders Jongeling-van Mulken
Ouders van Tuel-Beelen
Voor de levenden en overleden broeders en zusters
van de Venerabele Broederschap van de
Miraculeuse Onse Lieve Vrouwe tot Weert

Herman Mathijssen en Maria v.d. Biesen
Toine Verstappen (jaardienst)
Ben Berns (jaardienst)

 

 

maandag 4 februari

 

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

dinsdag 5 februari

H. Agatha, maagd en martelares

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

woensdag 6 februari

HH. Paulus Miki en gezellen, martelaren

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

donderdag 7 februari

 

09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste

Ter ere van O.L.V. tot Weert (offerblok)

 

 

 

vrijdag 8 februari

H. Hieronymys Emiliani

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

zaterdag 9 februari

11:45 uur Rozenkransgebed

19:00 uur Eucharistieviering

Samenzang

 

 

zondag 10 februari

5e zondag door het jaar

10:00 uur Eucharistieviering met kinderwoorddienst

Schola

Jo Matti
Eloy en Margriet Wertz-Hangx (jaardienst)
Truce Schoots-van den Heuvel (jaardienst)

Overleden ouders Berntsen-Reyers en familie
Steef Hermans

 

 

maandag 11 februari

O.L.V. van Lourdes

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

dinsdag 12 februari

 

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

woensdag 13 februari

 

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

donderdag 14 februari

HH. Cyrillus en Methodius

09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste

Ter ere van St. Antonius (offerblok)

 

 

vrijdag 15 februari

 

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

zaterdag 16 februari

11:45 uur Rozenkransgebed

19:00 uur Eucharistieviering

Samenzang

Piet Verdonschot (jaardienst)

Overleden ouders Peters- van Leeuwen en
voor Johanna Peters

 

 

zondag 17 februari

6e zondag door het jaar

10:00 uur Eucharistieviering

Schola

Tyllo Wertz (jaardienst) en
ouders Wertz-Hangx (jaardienst)

Hans Matzer (jaardienst)
Harrie Boonen (verjaardag) en
overleden familie Boonen-Frencken

 

 

maandag 18 februari

 

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

dinsdag 19 februari

 

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

woensdag 20 februari

 

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

donderdag 21 februari

H. Petrus Damian

09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste

Ter ere van O.L.V. tot Weert (offerblok)

 

 

vrijdag 22 februari

Sint Petrus' stoel

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

zaterdag 23 februari

11:45 uur Rozenkransgebed

19:00 uur Eucharistieviering

Samenzang

 

 

zondag 24 februari

7e zondag door het jaar

10:00 uur Eucharistieviering met kinderwoorddienst

Pastoralmesse in C van I. Reimann

Pierre en Jet Gruythuysen-Bazelmans

Wien Tullemans

 

 

maandag 25 februari

 

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

dinsdag 26 februari

 

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

woensdag 27 februari

 

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

donderdag 28 februari

 

09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste

Ter ere van St. Antonius (offerblok)

 

 

vrijdag 1 maart

 

09:00 uur Eucharistieviering

Frans en Drina van Meijl-Ramaekers en Ria Broens

 

 

zaterdag 2 maart

Carnavalszaterdag

11:45 uur Rozenkransgebed

19:00 uur Vastelaovesmès

Vastelaovendmis

 

 

zondag 3 maart

8e zondag door het jaar Carnaval

10:00 uur Eucharistieviering

Schola

 

 

maandag 4 maart

Carnavalsmaandag

Geen mis Parochiekantoor gesloten

 

 

dinsdag 5 maart

Carnavalsdinsdag

Geen mis Parochiekantoor gesloten

 

 

 

 

  

woensdag 6 maart

Aswoensdag

19:00 uur   Eucharistieviering met opleggen askruisje

Samenzang

Parochiekantoor gesloten

 

 

donderdag 7 maart

HH. Perpetua en Felicitas, martelaressen

09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste

Ter ere van O.L.V. tot Weert (offerblok)

 

 

vrijdag 8 maart

H. Johannes de Deo, kloosterling

09:00 uur Eucharistieviering

Tyllo Wertz

 

 

zaterdag 9 maart

11:45 uur Rozenkransgebed

19:00 uur Eucharistieviering

 

 

zondag 10 maart

1e zondag veertigdagentijd

10:00 uur Eucharistieviering

Jo Matti

Marja Stultiëns-Louwers (jaardienst)

 

 

maandag 11 maart

 

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

dinsdag 12 maart

 

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

woensdag 13 maart

 

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

donderdag 14 maart

 

09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste

Ter ere van St. Antonius (offerblok)

 

 

vrijdag 15 maart

 

09:00 uur Eucharistieviering

19.00 uur Kruisweg

 

 

 

 

sitemap contact locaties beheer